รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-11 03:21:19 26  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-08-11 02:21:14 26  องศา 57  เปอร์เซนต์
2017-08-11 01:21:09 24  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-08-11 00:21:03 20  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-10 23:20:58 20  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-10 22:20:52 21  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-08-10 21:20:45 20  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-08-10 20:20:40 20  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-10 19:20:35 21  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-08-10 18:20:29 21  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-10 17:20:24 21  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-10 16:20:18 20  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-10 15:20:13 21  องศา 53  เปอร์เซนต์
2017-08-10 14:20:07 20  องศา 47  เปอร์เซนต์
2017-08-10 13:20:02 20  องศา 45  เปอร์เซนต์
2017-08-10 12:19:56 20  องศา 46  เปอร์เซนต์
2017-08-10 11:19:46 21  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-10 10:19:40 22  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-08-10 09:19:35 23  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-10 08:19:29 21  องศา 52  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>