รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-11 22:58:02 18  องศา 75  เปอร์เซนต์
2017-08-11 21:57:57 20  องศา 79  เปอร์เซนต์
2017-08-11 20:57:51 19  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-11 19:57:46 18  องศา 75  เปอร์เซนต์
2017-08-11 18:57:41 19  องศา 74  เปอร์เซนต์
2017-08-11 17:57:35 20  องศา 77  เปอร์เซนต์
2017-08-11 16:57:30 19  องศา 77  เปอร์เซนต์
2017-08-11 15:56:47 23  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-11 15:22:25 20  องศา 45  เปอร์เซนต์
2017-08-11 14:22:19 19  องศา 57  เปอร์เซนต์
2017-08-11 13:22:14 20  องศา 44  เปอร์เซนต์
2017-08-11 12:22:08 21  องศา 51  เปอร์เซนต์
2017-08-11 11:22:03 21  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-11 10:21:58 21  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-11 09:21:52 21  องศา 56  เปอร์เซนต์
2017-08-11 08:21:47 21  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-11 07:21:41 28  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-11 06:21:36 28  องศา 57  เปอร์เซนต์
2017-08-11 05:21:30 28  องศา 57  เปอร์เซนต์
2017-08-11 04:21:25 27  องศา 57  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>