รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-12 18:59:51 19  องศา 80  เปอร์เซนต์
2017-08-12 17:59:46 19  องศา 81  เปอร์เซนต์
2017-08-12 16:59:41 19  องศา 79  เปอร์เซนต์
2017-08-12 15:59:35 19  องศา 76  เปอร์เซนต์
2017-08-12 14:59:30 18  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-12 13:59:24 19  องศา 76  เปอร์เซนต์
2017-08-12 12:59:19 17  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-12 11:59:13 18  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-12 10:59:08 21  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-12 09:59:02 19  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-08-12 08:58:57 19  องศา 76  เปอร์เซนต์
2017-08-12 07:58:51 17  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-12 06:58:46 28  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-12 05:58:40 27  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-12 04:58:35 27  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-12 03:58:30 26  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-12 02:58:24 26  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-12 01:58:19 26  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-12 00:58:13 23  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-11 23:58:08 17  องศา 71  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>