รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-13 15:02:38 18  องศา 74  เปอร์เซนต์
2017-08-13 14:02:28 19  องศา 81  เปอร์เซนต์
2017-08-13 13:02:17 16  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-13 12:02:01 19  องศา 77  เปอร์เซนต์
2017-08-13 11:01:50 19  องศา 78  เปอร์เซนต์
2017-08-13 10:01:40 18  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-08-13 09:01:29 19  องศา 73  เปอร์เซนต์
2017-08-13 08:01:18 19  องศา 73  เปอร์เซนต์
2017-08-13 07:01:07 17  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-13 06:00:51 28  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-13 05:00:46 27  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-08-13 04:00:41 26  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-08-13 03:00:35 29  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-13 02:00:30 25  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-13 01:00:24 23  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-13 00:00:19 19  องศา 80  เปอร์เซนต์
2017-08-12 23:00:13 18  องศา 80  เปอร์เซนต์
2017-08-12 22:00:08 19  องศา 79  เปอร์เซนต์
2017-08-12 21:00:02 18  องศา 80  เปอร์เซนต์
2017-08-12 19:59:57 19  องศา 81  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>