รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-14 11:27:07 17  องศา 73  เปอร์เซนต์
2017-08-14 10:25:32 18  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-08-14 09:24:55 17  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-08-14 08:23:46 18  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-08-14 07:22:53 16  องศา 54  เปอร์เซนต์
2017-08-14 06:06:28 28  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-14 05:05:45 29  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-14 04:05:35 28  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-14 03:05:19 28  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-14 02:05:08 26  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-14 01:04:52 25  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-14 00:04:41 24  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-13 23:04:31 17  องศา 73  เปอร์เซนต์
2017-08-13 22:04:15 17  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-13 21:03:48 20  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-08-13 20:03:37 18  องศา 82  เปอร์เซนต์
2017-08-13 19:03:27 19  องศา 78  เปอร์เซนต์
2017-08-13 18:03:11 17  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-08-13 17:03:00 18  องศา 79  เปอร์เซนต์
2017-08-13 16:02:49 18  องศา 80  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>