รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-10-13 01:50:33 24  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-10-13 00:50:28 24  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-10-12 23:50:22 21  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-10-12 22:50:17 21  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-10-12 21:50:06 20  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-10-12 20:50:01 21  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-10-12 19:49:55 21  องศา 52  เปอร์เซนต์
2017-10-12 18:49:50 20  องศา 46  เปอร์เซนต์
2017-10-12 17:49:45 21  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-10-12 16:49:39 20  องศา 44  เปอร์เซนต์
2017-10-12 15:49:34 20  องศา 47  เปอร์เซนต์
2017-10-12 14:49:23 21  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-10-12 13:49:17 20  องศา 47  เปอร์เซนต์
2017-10-12 12:49:12 17  องศา 40  เปอร์เซนต์
2017-10-12 11:49:01 14  องศา 42  เปอร์เซนต์
2017-10-12 10:48:50 20  องศา 46  เปอร์เซนต์
2017-10-12 09:48:45 23  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-10-12 08:48:40 21  องศา 47  เปอร์เซนต์
2017-10-12 07:48:33 22  องศา 41  เปอร์เซนต์
2017-10-12 06:48:28 25  องศา 45  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 1991 Record : 100 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>>