รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-15 08:23:08 17  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-08-15 07:20:45 18  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-08-15 05:41:03 28  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-08-15 04:40:21 28  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-08-15 03:39:33 28  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-15 02:39:01 27  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-15 01:37:26 26  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-15 00:35:41 25  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-14 23:35:25 22  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-08-14 22:35:14 17  องศา 73  เปอร์เซนต์
2017-08-14 21:34:58 17  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-08-14 20:34:21 18  องศา 80  เปอร์เซนต์
2017-08-14 19:33:54 16  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-08-14 18:33:28 18  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-08-14 17:32:51 18  องศา 80  เปอร์เซนต์
2017-08-14 16:32:40 16  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-08-14 15:32:24 18  องศา 82  เปอร์เซนต์
2017-08-14 14:32:13 17  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-08-14 13:30:33 16  องศา 73  เปอร์เซนต์
2017-08-14 12:28:47 18  องศา 74  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>