รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-10-14 17:54:22 21  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-10-14 16:54:17 21  องศา 73  เปอร์เซนต์
2017-10-14 15:54:11 20  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-10-14 14:54:06 22  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-10-14 13:54:00 20  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-10-14 12:53:55 22  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-10-14 11:53:50 19  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-10-14 10:53:44 19  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-10-14 09:53:39 19  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-10-14 08:53:27 20  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-10-14 07:53:22 20  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-10-14 06:53:16 24  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-10-14 05:53:11 24  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-10-14 04:53:05 25  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-10-14 03:53:00 25  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-10-14 02:52:54 24  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-10-14 01:52:49 24  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-10-14 00:52:44 24  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-10-13 23:52:38 21  องศา 75  เปอร์เซนต์
2017-10-13 22:52:33 21  องศา 71  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 1991 Record : 100 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>>