รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-16 04:51:45 28  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-16 03:51:35 28  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-08-16 02:51:29 28  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-16 01:51:13 26  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-16 00:49:17 25  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-15 23:49:01 23  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-15 22:48:50 18  องศา 80  เปอร์เซนต์
2017-08-15 21:46:38 18  องศา 76  เปอร์เซนต์
2017-08-15 20:46:28 18  องศา 78  เปอร์เซนต์
2017-08-15 19:45:56 18  องศา 75  เปอร์เซนต์
2017-08-15 18:45:29 18  องศา 76  เปอร์เซนต์
2017-08-15 17:43:12 16  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-15 16:43:02 15  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-15 15:41:32 18  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-08-15 14:40:55 20  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-08-15 13:39:34 18  องศา 75  เปอร์เซนต์
2017-08-15 12:38:52 18  องศา 78  เปอร์เซนต์
2017-08-15 11:38:36 18  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-08-15 10:34:28 18  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-08-15 09:24:43 18  องศา 73  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>