รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-31 08:08:16 18  องศา 76  เปอร์เซนต์
2017-08-31 07:08:11 23  องศา 44  เปอร์เซนต์
2017-08-31 06:08:06 24  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-08-31 05:08:00 23  องศา 46  เปอร์เซนต์
2017-08-31 04:07:55 24  องศา 57  เปอร์เซนต์
2017-08-31 03:07:49 23  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-31 02:07:44 23  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-31 01:07:38 22  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-31 00:07:33 17  องศา 79  เปอร์เซนต์
2017-08-30 23:07:27 19  องศา 82  เปอร์เซนต์
2017-08-30 22:07:22 16  องศา 75  เปอร์เซนต์
2017-08-30 21:07:16 18  องศา 83  เปอร์เซนต์
2017-08-30 20:07:11 16  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-08-30 19:07:05 18  องศา 78  เปอร์เซนต์
2017-08-30 18:07:00 18  องศา 81  เปอร์เซนต์
2017-08-30 17:06:54 18  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-08-30 16:06:49 17  องศา 49  เปอร์เซนต์
2017-08-30 15:06:44 20  องศา 53  เปอร์เซนต์
2017-08-30 14:06:33 21  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-08-30 13:06:27 20  องศา 60  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 1448 Record : 73 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ] Next>>