รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2018-01-28 16:48:00 17  องศา 47  เปอร์เซนต์
2018-01-28 15:47:54 18  องศา 61  เปอร์เซนต์
2018-01-28 14:47:49 17  องศา 54  เปอร์เซนต์
2018-01-28 13:47:43 17  องศา 53  เปอร์เซนต์
2018-01-28 12:47:33 16  องศา 47  เปอร์เซนต์
2018-01-28 11:47:27 16  องศา 46  เปอร์เซนต์
2018-01-28 10:47:16 18  องศา 48  เปอร์เซนต์
2018-01-28 10:27:14 18  องศา 70  เปอร์เซนต์
2018-01-28 09:27:09 17  องศา 56  เปอร์เซนต์
2018-01-28 08:27:03 20  องศา 62  เปอร์เซนต์
2018-01-28 07:26:58 20  องศา 43  เปอร์เซนต์
2018-01-28 06:26:52 19  องศา 40  เปอร์เซนต์
2018-01-28 05:26:47 18  องศา 65  เปอร์เซนต์
2018-01-28 04:26:42 16  องศา 46  เปอร์เซนต์
2018-01-28 03:26:36 17  องศา 55  เปอร์เซนต์
2018-01-28 02:26:31 19  องศา 48  เปอร์เซนต์
2018-01-28 01:26:25 18  องศา 49  เปอร์เซนต์
2018-01-28 00:26:20 17  องศา 43  เปอร์เซนต์
2018-01-27 23:26:14 18  องศา 67  เปอร์เซนต์
2018-01-27 22:26:09 17  องศา 64  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 4821 Record : 242 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ] Next>>