รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-09-02 00:12:11 17  องศา 81  เปอร์เซนต์
2017-09-01 23:12:05 19  องศา 82  เปอร์เซนต์
2017-09-01 22:12:00 17  องศา 78  เปอร์เซนต์
2017-09-01 21:11:54 20  องศา 82  เปอร์เซนต์
2017-09-01 20:11:49 17  องศา 74  เปอร์เซนต์
2017-09-01 19:11:43 18  องศา 82  เปอร์เซนต์
2017-09-01 18:11:38 16  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-09-01 17:11:33 18  องศา 81  เปอร์เซนต์
2017-09-01 16:11:27 17  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-09-01 15:11:22 19  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-09-01 14:11:16 18  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-09-01 13:11:11 16  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-09-01 12:11:00 16  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-09-01 11:10:55 19  องศา 80  เปอร์เซนต์
2017-09-01 10:10:49 18  องศา 82  เปอร์เซนต์
2017-09-01 09:10:44 17  องศา 79  เปอร์เซนต์
2017-09-01 08:10:38 16  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-09-01 07:10:33 23  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-09-01 06:10:27 23  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-09-01 05:10:22 23  องศา 63  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 1448 Record : 73 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ] Next>>