รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-10-31 22:14:07 19  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-10-31 21:14:02 18  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-10-31 20:13:56 20  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-10-31 19:13:51 21  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-10-31 18:13:45 20  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-10-31 17:13:40 21  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-10-31 16:13:34 19  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-10-31 15:13:28 19  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-10-31 14:13:22 20  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-10-31 13:13:17 20  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-10-31 12:13:09 20  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-10-31 11:13:04 20  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-10-31 09:12:47 20  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-10-31 08:12:41 22  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-10-31 07:12:36 24  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-10-31 06:12:30 24  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-10-31 05:12:24 23  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-10-31 04:12:19 23  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-10-31 03:12:13 23  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-10-31 02:12:08 23  องศา 61  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 2768 Record : 139 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ] Next>>