รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-07-22 21:40:44 21  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-07-22 20:40:39 21  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-07-22 19:40:33 21  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-07-22 18:40:27 21  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-07-22 17:40:22 21  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-07-22 16:40:16 24  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-07-22 15:40:11 25  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-07-22 10:50:07 24  องศา 53  เปอร์เซนต์
2017-07-21 14:20:58 21  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-07-21 13:20:53 21  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-07-21 12:20:47 20  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-07-21 11:20:42 21  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-07-21 10:20:36 22  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-07-21 09:20:31 21  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-07-21 08:20:26 22  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-07-21 07:20:20 26  องศา 79  เปอร์เซนต์
2017-07-21 06:20:15 25  องศา 80  เปอร์เซนต์
2017-07-21 05:20:09 25  องศา 80  เปอร์เซนต์
2017-07-21 04:20:04 24  องศา 80  เปอร์เซนต์
2017-07-21 03:19:58 24  องศา 80  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>