รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-11-21 00:02:10 23  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-11-20 23:01:59 20  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-11-20 22:01:54 20  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-11-20 21:01:48 19  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-11-20 20:01:43 19  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-11-20 19:01:37 20  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-11-20 18:01:32 20  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-11-20 17:01:21 20  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-11-20 16:01:16 20  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-11-20 15:01:05 20  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-11-20 14:00:59 19  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-11-20 13:00:54 21  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-11-20 12:00:48 20  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-11-20 11:00:43 20  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-11-20 10:00:37 22  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-11-20 09:00:32 20  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-11-20 08:00:26 19  องศา 49  เปอร์เซนต์
2017-11-20 07:00:21 24  องศา 45  เปอร์เซนต์
2017-11-20 06:00:15 24  องศา 44  เปอร์เซนต์
2017-11-20 05:00:10 24  องศา 42  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 3229 Record : 162 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] Next>>