รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-09-26 08:10:14 20  องศา 44  เปอร์เซนต์
2017-09-26 07:10:09 24  องศา 46  เปอร์เซนต์
2017-09-26 06:10:04 24  องศา 44  เปอร์เซนต์
2017-09-26 05:09:58 23  องศา 42  เปอร์เซนต์
2017-09-26 04:09:53 24  องศา 46  เปอร์เซนต์
2017-09-26 03:09:47 24  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-09-26 02:09:42 24  องศา 49  เปอร์เซนต์
2017-09-26 01:09:36 23  องศา 53  เปอร์เซนต์
2017-09-26 00:09:31 19  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-09-25 23:09:25 18  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-09-25 22:09:20 19  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-09-25 21:09:15 19  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-09-25 20:09:09 20  องศา 56  เปอร์เซนต์
2017-09-25 19:09:04 19  องศา 46  เปอร์เซนต์
2017-09-25 18:08:58 20  องศา 51  เปอร์เซนต์
2017-09-25 17:08:53 21  องศา 55  เปอร์เซนต์
2017-09-25 16:08:47 21  องศา 34  เปอร์เซนต์
2017-09-25 15:08:42 18  องศา 40  เปอร์เซนต์
2017-09-25 14:08:36 19  องศา 43  เปอร์เซนต์
2017-09-25 13:08:31 19  องศา 60  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 1991 Record : 100 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>>