รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-07-23 17:44:30 22  องศา 75  เปอร์เซนต์
2017-07-23 16:44:14 22  องศา 75  เปอร์เซนต์
2017-07-23 15:43:58 22  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-07-23 14:43:48 22  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-07-23 13:43:37 20  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-07-23 12:43:26 21  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-07-23 11:42:28 22  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-07-23 10:42:23 22  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-07-23 09:42:17 22  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-07-23 08:42:12 22  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-07-23 07:42:06 24  องศา 50  เปอร์เซนต์
2017-07-23 06:42:01 22  องศา 50  เปอร์เซนต์
2017-07-23 05:41:40 28  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-07-23 04:41:30 28  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-07-23 03:41:21 27  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-07-23 02:41:12 26  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-07-23 01:41:06 25  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-07-23 00:41:01 25  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-07-22 23:40:55 22  องศา 80  เปอร์เซนต์
2017-07-22 22:40:50 21  องศา 63  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>