รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-09-27 04:12:35 23  องศา 43  เปอร์เซนต์
2017-09-27 03:12:30 24  องศา 46  เปอร์เซนต์
2017-09-27 02:12:24 24  องศา 53  เปอร์เซนต์
2017-09-27 01:12:19 23  องศา 54  เปอร์เซนต์
2017-09-27 00:12:13 20  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-09-26 23:12:08 20  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-09-26 22:12:03 20  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-09-26 21:11:57 20  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-09-26 20:11:52 20  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-09-26 19:11:41 20  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-09-26 18:11:30 21  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-09-26 17:11:24 19  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-09-26 16:11:13 18  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-09-26 15:11:08 18  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-09-26 14:10:58 18  องศา 49  เปอร์เซนต์
2017-09-26 13:10:53 19  องศา 48  เปอร์เซนต์
2017-09-26 12:10:42 18  องศา 47  เปอร์เซนต์
2017-09-26 11:10:36 20  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-09-26 10:10:31 20  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-09-26 09:10:20 18  องศา 60  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 1991 Record : 100 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>>