รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-09-28 00:14:27 18  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-09-27 23:14:22 19  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-09-27 22:14:16 20  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-09-27 21:14:11 19  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-09-27 20:14:02 19  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-09-27 19:13:57 18  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-09-27 18:13:51 20  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-09-27 17:13:46 19  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-09-27 16:13:41 18  องศา 47  เปอร์เซนต์
2017-09-27 15:13:35 17  องศา 45  เปอร์เซนต์
2017-09-27 14:13:30 18  องศา 51  เปอร์เซนต์
2017-09-27 13:13:24 18  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-09-27 12:13:19 18  องศา 48  เปอร์เซนต์
2017-09-27 11:13:13 19  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-09-27 10:13:08 14  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-09-27 09:13:02 19  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-09-27 08:12:57 18  องศา 49  เปอร์เซนต์
2017-09-27 07:12:52 24  องศา 45  เปอร์เซนต์
2017-09-27 06:12:46 24  องศา 49  เปอร์เซนต์
2017-09-27 05:12:41 19  องศา 43  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 1991 Record : 100 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>>