รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-11-22 15:34:00 19  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-11-22 14:33:50 18  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-11-22 13:33:44 21  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-11-22 12:33:39 25  องศา 47  เปอร์เซนต์
2017-11-22 11:33:33 21  องศา 51  เปอร์เซนต์
2017-11-22 10:33:28 21  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-11-22 09:33:22 21  องศา 54  เปอร์เซนต์
2017-11-22 08:33:11 22  องศา 54  เปอร์เซนต์
2017-11-22 07:33:06 22  องศา 54  เปอร์เซนต์
2017-11-22 06:32:53 26  องศา 41  เปอร์เซนต์
2017-11-22 05:32:48 26  องศา 39  เปอร์เซนต์
2017-11-22 04:32:41 26  องศา 43  เปอร์เซนต์
2017-11-22 03:32:36 26  องศา 40  เปอร์เซนต์
2017-11-22 02:32:31 26  องศา 39  เปอร์เซนต์
2017-11-22 01:32:25 25  องศา 45  เปอร์เซนต์
2017-11-22 00:32:20 24  องศา 44  เปอร์เซนต์
2017-11-21 23:32:14 22  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-11-21 22:32:09 22  องศา 50  เปอร์เซนต์
2017-11-21 21:32:03 21  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-11-21 20:31:58 22  องศา 38  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 3229 Record : 162 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] Next>>