รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-07-24 13:47:53 22  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-07-24 12:47:48 22  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-07-24 11:47:37 22  องศา 73  เปอร์เซนต์
2017-07-24 10:47:32 21  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-07-24 09:47:26 21  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-07-24 08:47:16 22  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-07-24 07:46:49 22  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-07-24 06:46:38 28  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-07-24 05:46:29 28  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-07-24 04:46:20 28  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-07-24 03:46:10 28  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-07-24 02:45:52 26  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-07-24 01:45:46 26  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-07-24 00:45:41 24  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-07-23 23:45:36 21  องศา 73  เปอร์เซนต์
2017-07-23 22:45:29 21  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-07-23 21:45:18 22  องศา 76  เปอร์เซนต์
2017-07-23 20:45:13 22  องศา 76  เปอร์เซนต์
2017-07-23 19:44:47 22  องศา 77  เปอร์เซนต์
2017-07-23 18:44:41 22  องศา 77  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>