รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-09-28 20:16:29 18  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-09-28 19:16:24 19  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-09-28 18:16:18 20  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-09-28 17:16:13 22  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-09-28 16:16:07 19  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-09-28 15:16:02 19  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-09-28 14:15:49 22  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-09-28 13:15:44 18  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-09-28 12:15:38 18  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-09-28 11:15:27 18  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-09-28 10:15:22 20  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-09-28 09:15:16 20  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-09-28 08:15:11 20  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-09-28 07:15:05 26  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-09-28 06:15:00 24  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-09-28 05:14:54 23  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-09-28 04:14:49 24  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-09-28 03:14:43 24  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-09-28 02:14:38 23  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-09-28 01:14:33 22  องศา 63  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 1991 Record : 100 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>>