รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-07-25 09:50:41 22  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-07-25 08:50:36 22  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-07-25 07:50:30 22  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-07-25 06:50:24 22  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-07-25 05:50:08 28  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-07-25 04:49:58 28  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-07-25 03:49:49 27  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-07-25 02:49:40 26  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-07-25 01:49:34 26  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-07-25 00:49:24 24  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-07-24 23:49:18 22  องศา 78  เปอร์เซนต์
2017-07-24 22:49:12 22  องศา 78  เปอร์เซนต์
2017-07-24 21:49:07 22  องศา 80  เปอร์เซนต์
2017-07-24 20:49:01 22  องศา 80  เปอร์เซนต์
2017-07-24 19:48:56 22  องศา 80  เปอร์เซนต์
2017-07-24 18:48:45 22  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-07-24 17:48:39 21  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-07-24 16:48:31 21  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-07-24 15:48:15 21  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-07-24 14:47:59 22  องศา 73  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>