รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-01 02:49:57 28  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-01 01:49:52 27  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-01 00:49:46 24  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-07-31 23:49:41 22  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-07-31 22:49:35 22  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-07-31 21:49:30 22  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-07-31 20:49:24 22  องศา 74  เปอร์เซนต์
2017-07-31 19:49:19 23  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-07-31 18:49:13 22  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-07-31 17:49:08 21  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-07-31 16:49:02 21  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-07-31 16:20:28 26  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-07-25 17:51:25 22  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-07-25 16:51:19 21  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-07-25 15:51:14 21  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-07-25 14:51:08 22  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-07-25 13:51:03 21  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-07-25 12:50:58 21  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-07-25 11:50:52 21  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-07-25 10:50:47 22  องศา 69  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>