รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-09-29 16:18:29 19  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-09-29 15:18:23 19  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-09-29 14:18:18 19  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-09-29 13:18:12 19  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-09-29 12:18:07 19  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-09-29 11:17:56 20  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-09-29 10:17:51 15  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-09-29 09:17:45 20  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-09-29 08:17:35 19  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-09-29 07:17:29 24  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-09-29 06:17:24 24  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-09-29 05:17:18 24  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-09-29 04:17:13 25  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-09-29 03:17:07 24  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-09-29 02:17:02 23  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-09-29 01:16:56 23  องศา 55  เปอร์เซนต์
2017-09-29 00:16:51 19  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-09-28 23:16:45 19  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-09-28 22:16:40 19  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-09-28 21:16:35 19  องศา 63  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 1991 Record : 100 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>>