รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-01 22:51:51 21  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-01 21:51:46 21  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-01 20:51:40 22  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-08-01 19:51:35 20  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-01 18:51:29 21  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-01 17:51:24 21  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-01 16:51:13 21  องศา 45  เปอร์เซนต์
2017-08-01 15:51:08 23  องศา 38  เปอร์เซนต์
2017-08-01 14:51:02 21  องศา 45  เปอร์เซนต์
2017-08-01 13:50:57 23  องศา 34  เปอร์เซนต์
2017-08-01 12:50:51 21  องศา 43  เปอร์เซนต์
2017-08-01 11:50:46 20  องศา 36  เปอร์เซนต์
2017-08-01 10:50:40 22  องศา 55  เปอร์เซนต์
2017-08-01 09:50:35 21  องศา 44  เปอร์เซนต์
2017-08-01 08:50:30 22  องศา 56  เปอร์เซนต์
2017-08-01 07:50:24 23  องศา 44  เปอร์เซนต์
2017-08-01 06:50:19 30  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-01 05:50:13 29  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-01 04:50:08 29  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-01 03:50:02 28  องศา 62  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>