รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-09-30 12:20:23 19  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-09-30 11:20:17 19  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-09-30 10:20:12 18  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-09-30 09:20:07 19  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-09-30 08:20:01 19  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-09-30 07:19:50 23  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-09-30 06:19:45 23  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-09-30 05:19:39 24  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-09-30 04:19:34 24  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-09-30 03:19:29 24  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-09-30 02:19:23 23  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-09-30 01:19:18 23  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-09-30 00:19:12 20  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-09-29 23:19:07 19  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-09-29 22:19:01 19  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-09-29 21:18:56 20  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-09-29 20:18:50 20  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-09-29 19:18:45 19  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-09-29 18:18:40 19  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-09-29 17:18:34 18  องศา 67  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 1991 Record : 100 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>>