รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-17 00:55:36 25  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-16 23:55:25 18  องศา 82  เปอร์เซนต์
2017-08-16 22:55:20 18  องศา 82  เปอร์เซนต์
2017-08-16 21:55:09 18  องศา 78  เปอร์เซนต์
2017-08-16 20:54:58 16  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-08-16 19:54:53 16  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-08-16 18:54:37 16  องศา 74  เปอร์เซนต์
2017-08-16 17:54:26 18  องศา 74  เปอร์เซนต์
2017-08-16 16:54:15 17  องศา 73  เปอร์เซนต์
2017-08-16 15:54:10 18  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-08-16 14:53:59 18  องศา 79  เปอร์เซนต์
2017-08-16 13:53:54 16  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-08-16 12:53:48 16  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-08-16 11:53:37 19  องศา 76  เปอร์เซนต์
2017-08-16 10:53:27 19  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-08-16 09:53:16 17  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-08-16 08:52:34 19  องศา 74  เปอร์เซนต์
2017-08-16 07:52:18 18  องศา 73  เปอร์เซนต์
2017-08-16 06:52:07 15  องศา 48  เปอร์เซนต์
2017-08-16 05:51:51 29  องศา 65  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>