รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-02 18:53:46 23  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-02 17:53:41 22  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-08-02 16:53:35 20  องศา 56  เปอร์เซนต์
2017-08-02 15:53:30 21  องศา 55  เปอร์เซนต์
2017-08-02 14:53:24 20  องศา 44  เปอร์เซนต์
2017-08-02 13:53:19 21  องศา 54  เปอร์เซนต์
2017-08-02 12:53:14 20  องศา 44  เปอร์เซนต์
2017-08-02 11:53:08 21  องศา 56  เปอร์เซนต์
2017-08-02 10:53:03 20  องศา 55  เปอร์เซนต์
2017-08-02 09:52:57 22  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-02 08:52:52 22  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-02 07:52:41 23  องศา 39  เปอร์เซนต์
2017-08-02 06:52:36 29  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-02 05:52:30 29  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-02 04:52:24 28  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-02 03:52:18 28  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-02 02:52:13 27  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-02 01:52:07 26  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-02 00:52:02 24  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-08-01 23:51:57 20  องศา 64  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>