รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-10-01 08:22:22 20  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-10-01 07:22:17 23  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-10-01 06:22:11 24  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-10-01 05:22:06 24  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-10-01 04:22:00 24  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-10-01 03:21:55 23  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-10-01 02:21:50 23  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-10-01 01:21:44 23  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-10-01 00:21:39 20  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-09-30 23:21:33 20  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-09-30 22:21:23 20  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-09-30 21:21:17 20  องศา 77  เปอร์เซนต์
2017-09-30 20:21:12 19  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-09-30 19:21:06 18  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-09-30 18:21:01 18  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-09-30 17:20:55 19  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-09-30 16:20:50 19  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-09-30 15:20:39 18  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-09-30 14:20:34 18  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-09-30 13:20:28 20  องศา 70  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 1991 Record : 100 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>>