รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-03 14:55:46 19  องศา 49  เปอร์เซนต์
2017-08-03 13:55:35 20  องศา 43  เปอร์เซนต์
2017-08-03 12:55:30 21  องศา 54  เปอร์เซนต์
2017-08-03 11:55:24 21  องศา 48  เปอร์เซนต์
2017-08-03 10:55:19 21  องศา 48  เปอร์เซนต์
2017-08-03 09:55:08 20  องศา 57  เปอร์เซนต์
2017-08-03 08:55:03 21  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-03 07:54:57 21  องศา 35  เปอร์เซนต์
2017-08-03 06:54:52 29  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-03 05:54:46 30  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-03 04:54:41 28  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-03 03:54:35 28  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-03 02:54:30 27  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-03 01:54:24 26  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-03 00:54:19 24  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-02 23:54:14 21  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-02 22:54:08 21  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-08-02 21:54:03 20  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-02 20:53:57 21  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-02 19:53:52 21  องศา 62  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>