รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-10-02 04:24:16 23  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-10-02 03:24:11 23  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-10-02 02:24:06 23  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-10-02 01:24:00 23  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-10-02 00:23:55 21  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-10-01 23:23:49 20  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-10-01 22:23:44 20  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-10-01 21:23:38 20  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-10-01 20:23:33 20  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-10-01 19:23:27 20  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-10-01 18:23:22 20  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-10-01 17:23:17 20  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-10-01 16:23:11 19  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-10-01 15:23:06 20  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-10-01 14:23:00 21  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-10-01 13:22:55 20  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-10-01 12:22:49 18  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-10-01 11:22:39 18  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-10-01 10:22:33 20  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-10-01 09:22:28 19  องศา 66  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 1991 Record : 100 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>>