รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-04 10:57:45 21  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-04 09:57:40 21  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-04 08:57:35 21  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-04 07:57:24 22  องศา 46  เปอร์เซนต์
2017-08-04 06:57:18 29  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-04 05:57:13 29  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-04 04:57:07 28  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-04 03:57:02 28  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-04 02:56:57 27  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-04 01:56:51 26  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-08-04 00:56:46 24  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-08-03 23:56:40 21  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-03 22:56:35 21  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-03 21:56:29 20  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-03 20:56:24 20  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-03 19:56:18 21  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-03 18:56:13 22  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-03 17:56:07 21  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-03 16:55:57 20  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-03 15:55:51 21  องศา 52  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>