รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-11-28 11:47:47 19  องศา 77  เปอร์เซนต์
2017-11-28 10:47:41 18  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-11-28 09:47:35 18  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-11-28 08:47:28 19  องศา 73  เปอร์เซนต์
2017-11-28 07:47:22 18  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-11-28 06:47:17 28  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-11-28 05:47:11 28  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-11-28 04:47:06 28  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-11-28 03:47:00 26  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-11-28 02:46:55 26  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-11-28 01:46:49 26  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-11-28 00:46:39 23  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-11-27 23:46:33 19  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-11-27 22:46:28 19  องศา 79  เปอร์เซนต์
2017-11-27 21:46:22 19  องศา 74  เปอร์เซนต์
2017-11-27 20:46:16 18  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-11-27 19:46:11 18  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-11-27 18:46:05 19  องศา 78  เปอร์เซนต์
2017-11-27 17:46:00 19  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-11-27 16:45:54 19  องศา 62  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 3229 Record : 162 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] Next>>