รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-05 06:59:40 29  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-05 05:59:34 28  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-05 04:59:29 28  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-05 03:59:23 28  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-05 02:59:18 28  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-05 01:59:07 26  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-05 00:59:02 24  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-04 23:58:56 20  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-04 22:58:51 21  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-04 21:58:45 21  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-08-04 20:58:40 20  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-04 19:58:35 21  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-04 18:58:29 20  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-04 17:58:24 21  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-04 16:58:18 20  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-08-04 15:58:13 20  องศา 50  เปอร์เซนต์
2017-08-04 14:58:07 20  องศา 48  เปอร์เซนต์
2017-08-04 13:58:02 21  องศา 50  เปอร์เซนต์
2017-08-04 12:57:56 20  องศา 45  เปอร์เซนต์
2017-08-04 11:57:51 21  องศา 49  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>