รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-11-29 07:49:54 18  องศา 55  เปอร์เซนต์
2017-11-29 06:49:48 18  องศา 56  เปอร์เซนต์
2017-11-29 05:49:38 27  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-11-29 04:49:32 27  องศา 57  เปอร์เซนต์
2017-11-29 03:49:26 26  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-11-29 02:49:21 26  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-11-29 01:49:15 25  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-11-29 00:49:10 23  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-11-28 23:49:05 20  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-11-28 22:48:59 18  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-11-28 21:48:48 19  องศา 74  เปอร์เซนต์
2017-11-28 20:48:43 19  องศา 74  เปอร์เซนต์
2017-11-28 19:48:38 18  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-11-28 18:48:32 19  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-11-28 17:48:27 19  องศา 74  เปอร์เซนต์
2017-11-28 16:48:21 18  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-11-28 15:48:16 19  องศา 77  เปอร์เซนต์
2017-11-28 14:48:10 19  องศา 77  เปอร์เซนต์
2017-11-28 13:47:59 19  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-11-28 12:47:53 18  องศา 71  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 3229 Record : 162 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] Next>>