รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-06 03:01:40 28  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-06 02:01:30 26  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-06 01:01:24 26  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-06 00:01:14 22  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-05 23:01:08 21  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-05 22:01:03 21  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-08-05 21:00:57 21  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-05 20:00:52 21  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-05 19:00:46 21  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-05 18:00:41 20  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-05 17:00:35 21  องศา 51  เปอร์เซนต์
2017-08-05 16:00:30 21  องศา 30  เปอร์เซนต์
2017-08-05 15:00:24 20  องศา 32  เปอร์เซนต์
2017-08-05 14:00:19 21  องศา 45  เปอร์เซนต์
2017-08-05 13:00:13 21  องศา 37  เปอร์เซนต์
2017-08-05 12:00:08 21  องศา 45  เปอร์เซนต์
2017-08-05 11:00:02 21  องศา 45  เปอร์เซนต์
2017-08-05 09:59:57 21  องศา 42  เปอร์เซนต์
2017-08-05 08:59:52 21  องศา 45  เปอร์เซนต์
2017-08-05 07:59:46 21  องศา 17  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>