รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-10-04 17:30:39 22  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-10-04 16:30:34 19  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-10-04 15:30:23 18  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-10-04 14:30:17 18  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-10-04 13:30:12 21  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-10-04 12:30:05 20  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-10-04 11:30:00 20  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-10-04 10:29:49 20  องศา 74  เปอร์เซนต์
2017-10-04 09:29:44 20  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-10-04 08:29:33 19  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-10-04 07:29:27 21  องศา 57  เปอร์เซนต์
2017-10-04 06:29:22 24  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-10-04 05:29:17 23  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-10-04 04:29:11 23  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-10-04 03:29:06 24  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-10-04 02:29:00 23  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-10-04 01:28:55 22  องศา 56  เปอร์เซนต์
2017-10-04 00:28:49 21  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-10-03 23:28:43 20  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-10-03 22:28:37 19  องศา 65  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 1991 Record : 100 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>>