รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-06 23:03:52 21  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-06 22:03:47 21  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-06 21:03:41 21  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-08-06 20:03:36 21  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-06 19:03:25 21  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-06 18:03:20 22  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-08-06 17:03:14 21  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-06 16:03:09 20  องศา 45  เปอร์เซนต์
2017-08-06 15:03:03 20  องศา 48  เปอร์เซนต์
2017-08-06 14:02:58 20  องศา 45  เปอร์เซนต์
2017-08-06 13:02:52 20  องศา 46  เปอร์เซนต์
2017-08-06 12:02:47 21  องศา 53  เปอร์เซนต์
2017-08-06 11:02:40 21  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-06 10:02:34 21  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-06 09:02:29 21  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-06 08:02:23 22  องศา 53  เปอร์เซนต์
2017-08-06 07:02:18 29  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-06 06:02:13 29  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-06 05:02:02 28  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-06 04:01:51 28  องศา 65  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>