รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-07 19:12:37 21  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-08-07 18:12:32 20  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-08-07 17:12:26 21  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-07 16:12:21 20  องศา 49  เปอร์เซนต์
2017-08-07 15:12:16 21  องศา 53  เปอร์เซนต์
2017-08-07 14:12:10 21  องศา 52  เปอร์เซนต์
2017-08-07 13:11:59 20  องศา 52  เปอร์เซนต์
2017-08-07 12:11:43 20  องศา 47  เปอร์เซนต์
2017-08-07 11:11:33 21  องศา 49  เปอร์เซนต์
2017-08-07 10:11:22 22  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-07 09:05:34 21  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-07 08:05:23 21  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-07 07:05:07 21  องศา 44  เปอร์เซนต์
2017-08-07 06:04:56 28  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-07 05:04:46 28  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-07 04:04:35 28  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-07 03:04:24 27  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-07 02:04:14 26  องศา 57  เปอร์เซนต์
2017-08-07 01:04:08 24  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-08-07 00:04:03 24  องศา 58  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>