รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-08 15:14:26 20  องศา 44  เปอร์เซนต์
2017-08-08 14:14:21 20  องศา 53  เปอร์เซนต์
2017-08-08 13:14:15 21  องศา 51  เปอร์เซนต์
2017-08-08 12:14:10 20  องศา 43  เปอร์เซนต์
2017-08-08 11:14:05 21  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-08 10:13:59 20  องศา 55  เปอร์เซนต์
2017-08-08 09:13:54 21  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-08 08:13:48 21  องศา 55  เปอร์เซนต์
2017-08-08 07:13:43 28  องศา 57  เปอร์เซนต์
2017-08-08 06:13:37 28  องศา 57  เปอร์เซนต์
2017-08-08 05:13:32 28  องศา 57  เปอร์เซนต์
2017-08-08 04:13:26 27  องศา 57  เปอร์เซนต์
2017-08-08 03:13:21 26  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-08-08 02:13:15 26  องศา 57  เปอร์เซนต์
2017-08-08 01:13:10 24  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-08-08 00:13:05 21  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-08-07 23:12:59 21  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-07 22:12:54 21  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-07 21:12:48 22  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-08-07 20:12:43 21  องศา 63  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>