รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-09 11:17:34 22  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-09 10:17:29 22  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-09 09:17:18 22  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-09 08:16:09 22  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-09 07:15:59 23  องศา 53  เปอร์เซนต์
2017-08-09 06:15:48 28  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-09 05:15:43 28  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-09 04:15:37 29  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-09 03:15:32 26  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-09 02:15:26 26  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-09 01:15:21 26  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-09 00:15:15 20  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-08-08 23:15:10 21  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-08 22:15:05 21  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-08 21:14:59 21  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-08-08 20:14:54 20  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-08 19:14:48 21  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-08 18:14:43 20  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-08-08 17:14:37 21  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-08 16:14:32 22  องศา 42  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>