รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-10 07:19:24 28  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-10 06:19:18 28  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-10 05:19:13 28  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-10 04:19:07 27  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-10 03:19:02 26  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-10 02:18:56 26  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-10 01:18:51 24  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-08-10 00:18:45 20  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-09 23:18:40 21  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-08-09 22:18:35 20  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-08-09 21:18:29 21  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-08-09 20:18:24 21  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-08-09 19:18:18 20  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-08-09 18:18:13 21  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-08-09 17:18:07 21  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-08-09 16:18:02 20  องศา 57  เปอร์เซนต์
2017-08-09 15:17:56 20  องศา 48  เปอร์เซนต์
2017-08-09 14:17:51 21  องศา 53  เปอร์เซนต์
2017-08-09 13:17:45 20  องศา 46  เปอร์เซนต์
2017-08-09 12:17:40 21  องศา 57  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>