รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-12-09 09:41:16 20  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-12-09 08:41:10 20  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-12-09 07:41:05 21  องศา 53  เปอร์เซนต์
2017-12-09 06:41:00 24  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-12-09 05:40:54 24  องศา 58  เปอร์เซนต์
2017-12-09 04:40:49 24  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-12-09 03:40:43 24  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-12-09 02:40:38 24  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-12-09 01:40:32 24  องศา 52  เปอร์เซนต์
2017-12-09 00:40:27 23  องศา 59  เปอร์เซนต์
2017-12-08 23:40:21 20  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-12-08 22:40:16 21  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-12-08 21:40:11 22  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-12-08 20:40:05 21  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-12-08 19:40:00 21  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-12-08 18:39:54 21  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-12-08 17:39:44 21  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-12-08 16:39:38 20  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-12-08 15:39:33 21  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-12-08 14:39:21 20  องศา 66  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 3229 Record : 162 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] Next>>