รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-10-08 21:40:29 20  องศา 74  เปอร์เซนต์
2017-10-08 20:40:23 18  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-10-08 19:40:18 18  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-10-08 18:40:07 20  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-10-08 17:40:02 19  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-10-08 16:39:56 19  องศา 70  เปอร์เซนต์
2017-10-08 15:39:51 21  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-10-08 14:39:45 21  องศา 66  เปอร์เซนต์
2017-10-08 13:39:40 18  องศา 63  เปอร์เซนต์
2017-10-08 12:39:35 19  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-10-08 11:39:29 20  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-10-08 10:39:24 20  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-10-08 09:39:18 19  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-10-08 08:39:13 19  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-10-08 07:39:07 18  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-10-08 06:39:02 24  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-10-08 05:38:56 23  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-10-08 04:38:51 23  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-10-08 03:38:45 24  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-10-08 02:38:40 23  องศา 59  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 1991 Record : 100 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] Next>>