รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-08-17 21:54:32 18  องศา 83  เปอร์เซนต์
2017-08-17 20:54:21 16  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-08-17 19:54:16 17  องศา 76  เปอร์เซนต์
2017-08-17 18:54:10 21  องศา 78  เปอร์เซนต์
2017-08-17 17:54:04 18  องศา 81  เปอร์เซนต์
2017-08-17 16:53:58 18  องศา 81  เปอร์เซนต์
2017-08-17 15:27:42 18  องศา 78  เปอร์เซนต์
2017-08-17 14:23:34 17  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-08-17 13:23:02 18  องศา 79  เปอร์เซนต์
2017-08-17 12:14:52 16  องศา 72  เปอร์เซนต์
2017-08-17 11:05:17 18  องศา 80  เปอร์เซนต์
2017-08-17 10:04:51 17  องศา 71  เปอร์เซนต์
2017-08-17 09:00:38 18  องศา 73  เปอร์เซนต์
2017-08-17 07:56:56 18  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-08-17 06:56:45 16  องศา 56  เปอร์เซนต์
2017-08-17 05:56:35 29  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-17 04:56:24 29  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-17 03:56:08 27  องศา 65  เปอร์เซนต์
2017-08-17 02:55:57 27  องศา 64  เปอร์เซนต์
2017-08-17 01:55:46 26  องศา 66  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 586 Record : 30 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>