รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง server

ปี/เดือน/วัน เวลา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอร์เซนต์)
2017-09-23 17:04:11 19  องศา 44  เปอร์เซนต์
2017-09-23 16:04:05 18  องศา 33  เปอร์เซนต์
2017-09-23 15:04:00 22  องศา 43  เปอร์เซนต์
2017-09-23 14:03:55 19  องศา 39  เปอร์เซนต์
2017-09-23 13:03:49 19  องศา 42  เปอร์เซนต์
2017-09-23 12:03:44 19  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-09-23 11:03:38 19  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-09-23 10:03:28 18  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-09-23 09:03:22 23  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-09-23 08:03:17 19  องศา 60  เปอร์เซนต์
2017-09-23 07:03:11 24  องศา 69  เปอร์เซนต์
2017-09-23 06:03:06 24  องศา 67  เปอร์เซนต์
2017-09-23 05:03:00 24  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-09-23 04:02:55 23  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-09-23 03:02:49 23  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-09-23 02:02:44 23  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-09-23 01:02:38 22  องศา 61  เปอร์เซนต์
2017-09-23 00:02:33 18  องศา 62  เปอร์เซนต์
2017-09-22 23:02:27 19  องศา 68  เปอร์เซนต์
2017-09-22 22:02:22 20  องศา 72  เปอร์เซนต์

ข้อมูลทั้งหมด 1448 Record : 73 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ] Next>>